Atgriešana

Jūs varat atcelt pasūtījumu nosūtot atpakaļ preci 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Jāievēro, ka:

  • Preces jānosūta atpakaļ nebojātas, ar nenoņemtu etiķeti. 
  • Precēm jābūt droši iepakotām. 
  • Precei jāpievieno iesniegums par preces atgriešanu - iesnieguma paraugs.
  • Atpakaļnosūtīšanas adrese ir Zirņu iela 6-52, Rīga, Latvija, LV-1013.

Ja atgriešanas nosacījumi būs ievēroti, mēs veiksim pārskaitījumu uz kontu, no kura veicāt pasūtījuma apmaksu.

Uzmanību! Preces atpakaļnosūtīšanas izdevumus apmaksā klients, kā arī izdevumi par preces piegādi netiek atmaksāti.

Partneri